arxaik

arxaik
sif. dilç. Köhnəlmiş, qədim, köhnə. Arxaik sözlər.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • məhcur — ə. 1) uzaqlaşmış, ayrı düşmüş; 2) yaddan çıxmış; unudulmuş; 3) köhnəlmiş, arxaik (söz haqqında); 4) atılmış, tərk edilmiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xəlxal — ə. qadınların qolbaq kimi ayaqlarına taxdıqları bilərzik (arxaik) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fetişizm — <fr.> 1. Fetişlərə (bütlərə) sitayiş; qədim din formalarından biri; bütpərəstlik. Fransız maarifçiləri fetişizmə dinin arxaik forması kimi baxırdılar. 2. məc. Bir şeyə kor koranə inanma, sitayiş etmə. ◊ Əmtəə fetişizmi iqtis. – istehsal… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”